Szczegóły ogłoszenia

KA-2/046/2017

"Remont konserwatorski elewacji północnej, budynek PP-1 (11-1) Pałac w Łobzowie Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie - etap 2017 rok"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 136,5 2017-05-25 231

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 95,2 2017-05-25 251

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz robót budowlanych doc 63,0 2017-05-25 282
Formularz ofertowy doc 52,5 2017-05-25 285
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 68,5 2017-05-25 273
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 83,0 2017-05-25 278
Projekt umowy doc 234,5 2017-05-25 295
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 20953,3 2017-05-25 299
Wykaz osób doc 48,3 2017-05-25 264
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,6 2017-05-25 275

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 51,5 2017-06-09 202

Pobierz wszystkie dokumenty