Szczegóły ogłoszenia

KA-2/046/2017

"Remont konserwatorski elewacji północnej, budynek PP-1 (11-1) Pałac w Łobzowie Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie - etap 2017 rok"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 136,5 2017-05-25 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 95,2 2017-05-25 176

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz robót budowlanych doc 63,0 2017-05-25 186
Formularz ofertowy doc 52,5 2017-05-25 181
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 68,5 2017-05-25 176
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 83,0 2017-05-25 179
Projekt umowy doc 234,5 2017-05-25 188
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 20953,3 2017-05-25 198
Wykaz osób doc 48,3 2017-05-25 175
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,6 2017-05-25 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 51,5 2017-06-09 95

Pobierz wszystkie dokumenty