Szczegóły ogłoszenia

KA-2/043/2017

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,1 2017-05-23 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 79,6 2017-05-23 212

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 30,4 2017-05-23 205
Formularz oferty doc 46,5 2017-05-23 202
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 61,5 2017-05-23 196
Projekt_umowy zad 1 docx 60,4 2017-05-23 201
Projekt_umowy zad 2 docx 58,0 2017-05-23 208
Projekt_umowy zad 3 docx 58,5 2017-05-23 198
Wykaz_osób doc 41,5 2017-05-23 203
Wykaz_usług doc 38,0 2017-05-23 195
zadanie 1 - PP-0 izolacja budynku oraz odprowadzenie deszczówki zip 2234,3 2017-05-23 198
zadanie 2 - HS-1 (16-1) szatnia oraz winda zewn. dla o.n zip 4576,6 2017-05-23 203
zadanie 3- DS-6 (KWADRAT) hydrofor dla hydrantów zip 2912,7 2017-05-23 196
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów docx 26,1 2017-05-23 199

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2017-05-31 165

Pobierz wszystkie dokumenty