Szczegóły ogłoszenia

KA-2/043/2017

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,1 2017.05.23 187

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 79,6 2017.05.23 217

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 30,4 2017.05.23 215
Formularz oferty doc 46,5 2017.05.23 206
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 61,5 2017.05.23 206
Projekt_umowy zad 1 docx 60,4 2017.05.23 215
Projekt_umowy zad 2 docx 58,0 2017.05.23 216
Projekt_umowy zad 3 docx 58,5 2017.05.23 202
Wykaz_osób doc 41,5 2017.05.23 212
Wykaz_usług doc 38,0 2017.05.23 198
zadanie 1 - PP-0 izolacja budynku oraz odprowadzenie deszczówki zip 2234,3 2017.05.23 206
zadanie 2 - HS-1 (16-1) szatnia oraz winda zewn. dla o.n zip 4576,6 2017.05.23 215
zadanie 3- DS-6 (KWADRAT) hydrofor dla hydrantów zip 2912,7 2017.05.23 204
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów docx 26,1 2017.05.23 210

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2017.05.31 175

Pobierz wszystkie dokumenty