Szczegóły ogłoszenia

NA/P/104/2017

"Konserwacja oraz serwis instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej oraz urządzeń chłodzących typu split i multisplit "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,8 2017-05-23 199

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69,7 2017-05-23 201

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017-05-23 232
Formularz oferty doc 34,2 2017-05-23 235
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-05-23 228
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 65,1 2017-05-23 273
Wykaz osób doc 19,6 2017-05-23 232
Wykaz usług doc 20,4 2017-05-23 222
Wzór umowy docx 44,9 2017-05-23 234
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-05-23 226

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017-05-31 172

Pobierz wszystkie dokumenty