Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-287/17

"Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych wraz z montażem stolarki ppoż. w budynku A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-287/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 376,5 2017-05-22 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 223,5 2017-05-22 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 53,0 2017-05-22 194
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 28,1 2017-05-22 191
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 24,2 2017-05-22 186
Wykaz osób doc 50,0 2017-05-22 190
Wykaz robót doc 45,5 2017-05-22 196
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-05-22 192
Wzór umowy docx 79,0 2017-05-22 193
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-05-22 188

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 224,0 2017-06-02 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 24,7 2017-06-07 103
zestawienie z otwarcia pdf 291,5 2017-06-07 113

Pobierz wszystkie dokumenty