Szczegóły ogłoszenia

NA/P/112/2017

"Pełnienie okresowej usługi nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniach remontowych z planu Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,0 2017-05-22 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach nr 2 (procedura uproszczona) doc 3,1 2017-05-29 32
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 4,0 2017-05-25 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,2 2017-05-22 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017-05-22 131
Formularz oferty doc 26,3 2017-05-22 130
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017-05-22 128
Wykaz dostaw lub usług doc 20,7 2017-05-22 130
Wykaz osób doc 19,8 2017-05-22 128
Wzór umowy rar 993,8 2017-05-22 126
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-05-22 129

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2017-05-29 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017-06-02 34

Pobierz wszystkie dokumenty