Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-247/17

"Usługa zaprojektowania, składu, druku, pakowania i dostawy broszurki informacyjnej, stanowiącej integralną część umowy O Świadczenie Usług Edukacyjnych."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 350,5 2017-05-19 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 158,5 2017-05-19 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,0 2017-05-29 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 50,0 2017-05-19 158
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. doc 40,5 2017-05-19 159
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 34,5 2017-05-19 162
Wzór formularza oferty doc 37,5 2017-05-19 158
Wzór umowy - usługi doc 65,5 2017-05-19 158
Wzór zobowiązania doc 133,5 2017-05-19 164
Załącznik nr 7 do SIWZ - Próbka dla uczestników przetargu docx 30,0 2017-05-19 181

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 224,5 2017-05-24 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2017-05-29 110
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 226,3 2017-05-24 115

Pobierz wszystkie dokumenty