Szczegóły ogłoszenia

KA-2/037/2017

"Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 164,8 2017-05-19 303

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 1, 3, 4 pdf 769,8 2017-08-04 254
Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 2 pdf 331,1 2017-07-13 304

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 212,5 2017-05-19 412

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2017-05-19 365
ESPD xml 142,2 2017-05-19 379
Formularz ofertowy doc 55,5 2017-05-19 369
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - formularz standardowy doc 185,0 2017-05-19 346
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-instrukcja wypełniania pdf 1155,5 2017-05-19 351
Projekt umowy doc 119,5 2017-05-19 374
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 125,5 2017-05-19 412
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2017-05-19 356

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania do SIWZ i informacja o terminie wizji lokalnej pdf 388,1 2017-06-14 193

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017-06-29 214

Pobierz wszystkie dokumenty