Szczegóły ogłoszenia

KA-2/037/2017

"Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 164,8 2017-05-19 275

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 1, 3, 4 pdf 769,8 2017-08-04 221
Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 2 pdf 331,1 2017-07-13 273

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 212,5 2017-05-19 389

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2017-05-19 341
ESPD xml 142,2 2017-05-19 362
Formularz ofertowy doc 55,5 2017-05-19 348
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - formularz standardowy doc 185,0 2017-05-19 329
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-instrukcja wypełniania pdf 1155,5 2017-05-19 333
Projekt umowy doc 119,5 2017-05-19 353
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 125,5 2017-05-19 389
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2017-05-19 333

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania do SIWZ i informacja o terminie wizji lokalnej pdf 388,1 2017-06-14 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017-06-29 189

Pobierz wszystkie dokumenty