Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-171/17

"Budowa instalacji odgromowej, wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia terenu i instalacji monitoringu zewnętrznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie zabezpieczeń i rekonstrukcji Osady w Woli Radziszowskiej- KC-zp.272-171/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 235,5 2017-05-19 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 213,5 2017-05-19 277

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 53,0 2017-05-19 232
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 28,1 2017-05-19 222
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 24,2 2017-05-19 226
Wykaz osób doc 48,0 2017-05-19 219
Wykaz robót doc 46,0 2017-05-19 233
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-05-19 220
Wzór umowy pdf 360,7 2017-05-19 231
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-05-19 222

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,6 2017-05-24 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 214,0 2017-05-30 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,9 2017-06-05 127
zestawienie z otwarcia pdf 489,0 2017-06-05 143

Pobierz wszystkie dokumenty