Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-171/17

"Budowa instalacji odgromowej, wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia terenu i instalacji monitoringu zewnętrznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie zabezpieczeń i rekonstrukcji Osady w Woli Radziszowskiej- KC-zp.272-171/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 235,5 2017-05-19 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 213,5 2017-05-19 262

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 53,0 2017-05-19 214
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 28,1 2017-05-19 204
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 24,2 2017-05-19 208
Wykaz osób doc 48,0 2017-05-19 202
Wykaz robót doc 46,0 2017-05-19 215
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-05-19 203
Wzór umowy pdf 360,7 2017-05-19 214
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-05-19 205

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,6 2017-05-24 144
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 214,0 2017-05-30 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,9 2017-06-05 109
zestawienie z otwarcia pdf 489,0 2017-06-05 124

Pobierz wszystkie dokumenty