Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-171/17

"Budowa instalacji odgromowej, wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia terenu i instalacji monitoringu zewnętrznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie zabezpieczeń i rekonstrukcji Osady w Woli Radziszowskiej- KC-zp.272-171/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 235,5 2017.05.19 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 213,5 2017.05.19 280

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 53,0 2017.05.19 236
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 28,1 2017.05.19 226
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 24,2 2017.05.19 230
Wykaz osób doc 48,0 2017.05.19 223
Wykaz robót doc 46,0 2017.05.19 237
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017.05.19 224
Wzór umowy pdf 360,7 2017.05.19 235
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017.05.19 226

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,6 2017.05.24 164
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 214,0 2017.05.30 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,9 2017.06.05 131
zestawienie z otwarcia pdf 489,0 2017.06.05 147

Pobierz wszystkie dokumenty