Szczegóły ogłoszenia

ZP/933/U/17

"Usługa kompleksowego serwisowania maszyny XEROX DCI 700 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 23,1 2017-05-15 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 173,0 2017-05-15 223

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załacznik A do SIWZ pdf 486,6 2017-05-15 276
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 60,0 2017-05-15 269
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 27,0 2017-05-15 262
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o podwykonawcach docx 24,4 2017-05-15 259
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 104,5 2017-05-15 260
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,1 2017-05-15 253

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 30,5 2017-05-31 167

Pobierz wszystkie dokumenty