Szczegóły ogłoszenia

ZP/933/U/17

"Usługa kompleksowego serwisowania maszyny XEROX DCI 700 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 23,1 2017-05-15 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 173,0 2017-05-15 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załacznik A do SIWZ pdf 486,6 2017-05-15 143
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 60,0 2017-05-15 144
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 27,0 2017-05-15 137
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o podwykonawcach docx 24,4 2017-05-15 139
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 104,5 2017-05-15 140
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,1 2017-05-15 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 30,5 2017-05-31 51

Pobierz wszystkie dokumenty