Szczegóły ogłoszenia

ZP/21/B/17

"kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2017-OJS082-157753-pl pdf 144,6 2017-04-27 589

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2017-OJS090-176246-pl pdf 65,4 2017-05-11 318

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP21B17 docx 112,3 2017-04-27 538

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ espd-request xml 135,2 2017-04-27 290
kosztorys - inst elektryczne zip 57,7 2017-04-27 494
kosztorysy - budowlane zip 323,6 2017-04-27 513
kosztorysy - inst sanitarne zip 521,5 2017-04-27 489
Projekt - budowlany zip 30626,4 2017-04-27 577
Projekt - elektryczny zip 25078,6 2017-04-27 503
Projekt - sanitarny zip 53684,9 2017-04-27 496
załącznik nr 1 - wzór formularza oferty doc 89,5 2017-04-27 466
załącznik nr 3 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 69,5 2017-04-27 463
załącznik nr 4 - wzór wykazu osób doc 102,5 2017-04-27 461
załącznik nr 5 - wzór wykazu podobnych zamówień doc 80,5 2017-04-27 455
załącznik nr 6 - wzór zakresu podwykonawstwa doc 77,5 2017-04-27 452
załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 85,0 2017-04-27 467
załącznik nr 8 - wzór informacji o grupie kapitałowej doc 110,5 2017-04-27 446
załącznik nr 9 - istotne postanowienia umowy doc 172,5 2017-04-27 485

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytania cz 1 pdf 5921,4 2017-05-25 265
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 17231,8 2017-05-30 248

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wizji lokalnej docx 13,3 2017-05-08 285
SIWZ ZP21B17 zm docx 115,8 2017-05-11 304
załacznik do odpowiedzi - AUDYT pdf 1774,1 2017-05-25 231
załącznik do odpowiedzi - TYPY OKIEN pdf 182,4 2017-05-25 223
załącznik do odpowiedzi cz 2 ARCH_TYPY OKIEN pdf 182,4 2017-05-30 212
załącznik do odpowiedzi cz 2 nachylenie dachu pdf 87,3 2017-05-30 201
załącznik do odpowiedzi cz 2 okna_ppoz_el_R pdf 34,5 2017-05-30 227
załącznik do odpowiedzi cz 2 oznaczenie ABC pdf 300,8 2017-05-30 215
załącznik do odpowiedzi na pytania - program konserwatorski pdf 7571,3 2017-05-25 235
załącznik nr 9 - istotne postanowienia umowy ZM doc 174,5 2017-05-25 237
Zestawienie ofert ZP21B pdf 579,9 2017-06-08 305

Pobierz wszystkie dokumenty