Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-11/17

"Dostawa i wdrożenie sprzętu z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowania bazodanowego na potrzeby Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,5 2017-04-24 166

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 72,5 2017-05-22 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 11181,2 2017-04-24 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,1 2017-04-24 318
Formularz cenowy doc 231,0 2017-04-24 361
Formularz oferty docx 17,7 2017-04-24 330
Instrukcja wypełnienia JEDZ pdf 1215,4 2017-04-24 320
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 60,1 2017-04-24 315
wzór umowy docx 44,1 2017-04-24 320

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 59,9 2017-05-22 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 31,3 2017-06-07 110
zmodyfikowana SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 580,9 2017-05-22 129
zmodyfikowany Formularz cenowy doc 231,0 2017-05-22 120

Pobierz wszystkie dokumenty