Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-11/17

"Dostawa i wdrożenie sprzętu z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowania bazodanowego na potrzeby Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,5 2017-04-24 177

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 72,5 2017-05-22 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 11181,2 2017-04-24 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,1 2017-04-24 328
Formularz cenowy doc 231,0 2017-04-24 372
Formularz oferty docx 17,7 2017-04-24 340
Instrukcja wypełnienia JEDZ pdf 1215,4 2017-04-24 329
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 60,1 2017-04-24 324
wzór umowy docx 44,1 2017-04-24 330

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 59,9 2017-05-22 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 31,3 2017-06-07 121
zmodyfikowana SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 580,9 2017-05-22 148
zmodyfikowany Formularz cenowy doc 231,0 2017-05-22 130

Pobierz wszystkie dokumenty