Szczegóły ogłoszenia

LII.264.2.2024

"Organizacja festiwalu literackiego poświęconemu promocji archiwum Czesława Miłosza opracowanego przez Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej (festiwal w cyklu Imieniny Jana Kochanowskiego) w ramach promocji projektu pn.: Pełna czytelnia Rzeczypospolitej, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura Programu FEnIKS 2021-2027 (do zamówienia nie stosuje się ustawy z 11 września 2019 roku Pzp, na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 261,8 2024.05.29 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia docx 271,8 2024.05.29 53
Załącznik nr 1a (Zał.2 do umowy) - Harmonogram docx 258,4 2024.05.29 50
Załącznik nr 2 - Projekt umowy docx 47,5 2024.05.29 57
Załącznik nr 3 - Wykaz usług docx 260,0 2024.05.29 54
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zatrudnianiu docx 256,8 2024.05.29 49
Załącznik nr 5 - Inf. dot. przetwarzania danych osobowych Klientów i Kontrahentów BN docx 262,0 2024.05.29 47
Załącznik nr 6 - Formularz oferty docx 2195,1 2024.05.29 63

Pobierz wszystkie dokumenty