Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2024

"Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap III - montaż kotłów gazowych i kotłów na biomasę wraz z termomodernizacją."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 141,6 2024.02.28 165

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 23,3 2024.03.27 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 60,9 2024.02.28 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Audyty energetyczne zip 72611,7 2024.02.28 174
Formularz cenowy - Zadanie nr 1 xlsx 14,1 2024.02.28 144
Formularz cenowy - Zadanie nr 2 xlsx 14,5 2024.02.28 130
Formularz_oferty docx 34,9 2024.02.28 129
Opis_Przedmiotu_Zamówienia docx 95,7 2024.02.28 166
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30,5 2024.02.28 108
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 20,9 2024.02.28 265
Projekt umowy docx 65,1 2024.02.28 125

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,0 2024.03.14 112

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 23,8 2024.03.05 118
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 23,7 2024.03.07 109
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 doc 25,4 2024.03.15 110

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty