Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-714/22

"zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-714/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 48,5 2022.12.20 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety).docx 741 docx 128,6 2022.12.20 183

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 78,0 2022.12.20 180
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2022.12.20 179
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 81,0 2022.12.20 183
Wzór formularza oferty docx 71,7 2022.12.20 195
Wzór_umowy_-_dostawy doc 79,9 2022.12.20 175

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 48,4 2023.01.09 185

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (14) xml 136,1 2022.12.20 181
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 40,6 2023.01.16 169
Informacja z otwarcia ofert doc 41,6 2023.01.16 169
Nowy wzór_umowy załcznik 3 A docx 80,1 2023.01.09 177

Pobierz wszystkie dokumenty