Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-754/22

"Dostawa spektrofotometru UV-Vis ze sferą całkującą dla WIMiC - KC-zp.272-754/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 754 pdf 100,3 2022.12.20 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 65,8 2022.12.20 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2022.12.20 162
Wzór formularza oferty docx 26,4 2022.12.20 163
Wzór umowy - dostawy doc 127,0 2022.12.20 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.12.29 171
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.12.29 157

Pobierz wszystkie dokumenty