Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-665/22

"Dostawa komory solnej (korozyjnej) przeznaczonej do wykonywania testów korozyjnych dla WO - KC-zp.272-665/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,5 2022.11.07 108

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,9 2022.11.14 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 202,5 2022.11.07 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2022.11.07 103
informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,5 2022.11.09 92
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 238,0 2022.11.07 94
Oświadczenia sankcyjne doc 70,0 2022.11.07 100
Wzór formularza oferty doc 27,7 2022.11.07 101
Wzór umowy - dostawy doc 128,0 2022.11.07 100

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,2 2022.11.14 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.11.07 99
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.12.05 82
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2022.12.05 78

Pobierz wszystkie dokumenty