Szczegóły ogłoszenia

II.264.7.2022

"Ilościowe badanie czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności co najmniej 2000 respondentów i na próbie celowej studentów II i III roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o liczebności co najmniej 1000 respondentów (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 42,4 2022.09.27 176

Pobierz wszystkie dokumenty