Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-259/22

"Dostawa stacjonarnego pięciocyfrowego multimetru cyfrowego dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 105,2 2022.04.29 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 58,3 2022.04.29 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-259-22 pdf 35,0 2022.05.11 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2022.04.29 86
Wzór formularza oferty doc 28,0 2022.04.29 88
Wzór umowy - dostawy doc 30,8 2022.04.29 78
Zmodyfikowane oświadczenie o niewykluczeniu - KC-zp.272-259-22 docx 23,6 2022.05.11 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,6 2022.05.11 79

Pobierz wszystkie dokumenty