Szczegóły ogłoszenia

SzW/5/2022

"Zakupu i montażu podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami (poruszającymi się na wózkach) jak i dla matek z dziećmi"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 93,4 2022.04.27 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ-sig pdf 702,1 2022.05.02 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,9 2022.05.06 131
II_Wyjaśnienie treści SWZ oraz o zmienia SWZ-sig pdf 432,3 2022.05.06 128
II_Zmodyfikowana_SWZ (5)-sig pdf 477,8 2022.05.06 132
Informacja z otwarcia (9)-sig pdf 421,6 2022.05.12 140
Kwota na realizacje pdf 419,0 2022.05.12 134
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 40,3 2022.05.05 126
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-sig pdf 431,6 2022.05.05 121
SWZ-sig-2 pdf 489,2 2022.04.27 156
Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zip 570,3 2022.04.27 138
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 101,2 2022.04.27 133
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia docx 47,4 2022.04.27 137
Załącznik nr 4 do SWZ - PPU pdf 263,4 2022.04.27 136
Zmodyfikowana_SWZ-sig pdf 488,6 2022.05.05 124
Zmodyfikowany_Załącznik nr 4 do SWZ - PPU pdf 284,9 2022.05.06 129

Pobierz wszystkie dokumenty