Szczegóły ogłoszenia

DOP.260.6.2021

"dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN"

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 112,7 2021.12.28 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2022_BZP 00004262_01 pdf 37,4 2022.01.04 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 55,7 2021.12.28 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) pdf 618,8 2022.01.05 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOP.260.6.2021_formularz oferty doc 62,5 2021.12.28 77
DOP.260.6.2021_formularz oferty-zmiana doc 63,5 2022.01.05 68
DOP.260.6.2021_projekt umowy doc 107,0 2021.12.28 70
DOP.260.6.2021_załacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia doc 36,0 2021.12.28 65
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 17,7 2022.01.10 70
informacja z otwarcia ofert pdf 686,9 2022.01.10 66
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 22,4 2021.12.28 66
Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu docx 20,6 2021.12.28 66
przedłużenie terminu pdf 665,1 2022.01.04 67

Pobierz wszystkie dokumenty