Szczegóły ogłoszenia

SzW/16/2021

"Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 259,3 2021.12.08 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig pdf 413,0 2022.01.03 104
Informacja z otwarcia (5)-sig-1 pdf 435,8 2022.01.03 113
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub informacji dodatkowych pdf 71,5 2021.12.26 87
SWZ pdf 1901,4 2021.12.08 140
Wyjasnienie tresci SWZ-sig pdf 575,1 2021.12.27 95
Zalacznik 1K do SWZ- Arkusz Parametrów Technicznych docx 64,8 2021.12.08 115
Zalacznik 1L do SWZ- Arkusz Parametrow Technicznych docx 69,8 2021.12.08 99
Załącznik 1A do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 82,8 2021.12.08 111
Załącznik 1B do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 73,9 2021.12.08 107
Załącznik 1C do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 123,7 2021.12.08 94
Załącznik 1D do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 95,7 2021.12.08 104
Załącznik 1E do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 811,2 2021.12.08 104
Załącznik 1F do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 80,7 2021.12.08 97
Załącznik 1G do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 192,6 2021.12.08 113
Załącznik 1H do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 104,7 2021.12.08 104
Załącznik 1I do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 315,9 2021.12.08 100
Załącznik 1J do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 63,5 2021.12.08 103
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 94,6 2021.12.08 87
Załącznik Nr 3 do SWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 108,5 2021.12.08 153
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.12.08 89
Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU pdf 943,6 2021.12.08 110
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,5 2021.12.08 79
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 84,0 2021.12.08 74
Załącznik Nr 8 do SWZ - Formularz JEDZ doc 1022,5 2021.12.08 79
Załącznik nr 8a do SWZ -JEDZ-instrukcja-2021.01.20-1 pdf 1672,5 2021.12.08 81
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig pdf 411,9 2021.12.26 83
Zmodyfikowana_SWZ-sig pdf 526,3 2021.12.26 125

Pobierz wszystkie dokumenty