Szczegóły ogłoszenia

SzW/16/2021

"Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 259,3 2021.12.08 203

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig pdf 413,0 2022.01.03 158
Informacja z otwarcia (5)-sig-1 pdf 435,8 2022.01.03 177
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub informacji dodatkowych pdf 71,5 2021.12.26 136
SWZ pdf 1901,4 2021.12.08 201
Wyjasnienie tresci SWZ-sig pdf 575,1 2021.12.27 151
Zalacznik 1K do SWZ- Arkusz Parametrów Technicznych docx 64,8 2021.12.08 169
Zalacznik 1L do SWZ- Arkusz Parametrow Technicznych docx 69,8 2021.12.08 159
Załącznik 1A do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 82,8 2021.12.08 169
Załącznik 1B do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 73,9 2021.12.08 167
Załącznik 1C do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 123,7 2021.12.08 146
Załącznik 1D do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 95,7 2021.12.08 161
Załącznik 1E do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 811,2 2021.12.08 160
Załącznik 1F do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 80,7 2021.12.08 160
Załącznik 1G do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 192,6 2021.12.08 168
Załącznik 1H do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 104,7 2021.12.08 165
Załącznik 1I do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 315,9 2021.12.08 157
Załącznik 1J do SWZ Arkusz Parametrów Technicznych docx 63,5 2021.12.08 160
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 94,6 2021.12.08 140
Załącznik Nr 3 do SWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 108,5 2021.12.08 213
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.12.08 139
Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU pdf 943,6 2021.12.08 164
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,5 2021.12.08 130
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 84,0 2021.12.08 129
Załącznik Nr 8 do SWZ - Formularz JEDZ doc 1022,5 2021.12.08 138
Załącznik nr 8a do SWZ -JEDZ-instrukcja-2021.01.20-1 pdf 1672,5 2021.12.08 137
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig pdf 411,9 2021.12.26 136
Zmodyfikowana_SWZ-sig pdf 526,3 2021.12.26 183

Pobierz wszystkie dokumenty