Szczegóły ogłoszenia

DOP.260.2.2021

"dostawa systemu do pomiaru sprawności kwantowej ogniwa słonecznego w zakresie 300-1800 nm z jednoczesnym pomiarem współczynnika odbicia "

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 109,9 2021.10.08 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 37,2 2021.10.18 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 149,8 2021.10.08 38

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 113,9 2021.10.18 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania oferenta-2 docx 130,7 2021.10.19 37
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 129,5 2021.10.15 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOP.260.2.2021_zalaczniki doc 198,0 2021.10.08 41
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamowienia docx 112,4 2021.10.19 37
Informacja z otwarcia ofert docx 130,5 2021.10.20 35
ogłoszenie o wyborze oferty pdf 597,5 2021.10.28 35
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 113,9 2021.10.08 38
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) docx 130,5 2021.10.15 38

Pobierz wszystkie dokumenty