Szczegóły ogłoszenia

SzW/15/2021

"Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 172,0 2021.09.20 147

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-strona-sig pdf 430,1 2021.12.16 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig-sig pdf 633,8 2021.10.11 122
Informacja z otwarcia-sig-sig pdf 630,2 2021.10.11 151
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 72,3 2021.10.04 132
SWZ-sig pdf 510,4 2021.09.20 164
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ-sig-sig pdf 671,6 2021.10.01 135
ZalacznikNr1a do SWZ-ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH-Dostawa multimediów doc 192,5 2021.09.20 132
ZalacznikNr1b do SWZ-ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH-Dostawa komputerów doc 377,0 2021.09.20 182
ZalacznikNr1c do SWZ-ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH-Dostawa drukarek doc 282,5 2021.09.20 153
ZalacznikNr1d do SWZ-ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH-Dostawa drukarek wielofu doc 172,0 2021.09.20 146
ZalacznikNr1e do SWZ-ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH-Dostawa telewizorów doc 286,0 2021.09.20 132
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 92,0 2021.09.20 122
Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 50,3 2021.09.20 134
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.09.20 112
Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU pdf 433,6 2021.09.20 135
Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU - zmiana nr 1 pdf 900,5 2021.10.01 118
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,0 2021.09.20 105
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 83,0 2021.09.20 108
Załącznik Nr 8 do SWZ - Formularz JEDZ doc 989,5 2021.09.20 121
Załącznik nr 8a do SWZ -JEDZ-instrukcja-2021.01.20-1 pdf 1672,5 2021.09.20 121
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig (7)-sig pdf 609,8 2021.10.04 122
Zmodyfikowana_SWZ-sig (8)-sig pdf 721,1 2021.10.04 129

Pobierz wszystkie dokumenty