Szczegóły ogłoszenia

SzW/11/2021

"Wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 231,9 2021.08.25 269

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig pdf 430,9 2021.09.28 206
Informacja z otwarcia-sig-sig pdf 636,8 2021.09.28 234
SWZ-sig-sig pdf 813,8 2021.08.25 293
Wyjaśnienie treści SWZ-sig -sig pdf 768,7 2021.09.21 214
Zalacznik 1E do SWZ - Arkusz Parametrow Technicznych docx 208,6 2021.08.25 267
Załącznik 1A do SWZ- Arkusz Parametrów Technicznych docx 130,2 2021.08.25 229
Załącznik 1B do SWZ- Arkusz Parametrów Technicznych docx 177,7 2021.08.25 249
Załącznik 1C do SWZ- Arkusz Parametrów Technicznych docx 990,8 2021.08.25 237
Załącznik 1D do SWZ -Arkusz Parametrów Technicznych docx 99,5 2021.08.25 217
Załącznik 1F do SWZ- Arkusz Parametrów Technicznych docx 379,6 2021.08.25 254
Załącznik 1G do SWZ- Arkusz Parametrów Technicznych docx 73,9 2021.08.25 215
Załącznik 1H do SWZ - Arkusz Parametrów Technicznych docx 64,5 2021.08.25 231
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 93,9 2021.08.25 217
Załącznik Nr 3 do SWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 106,7 2021.08.25 268
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.08.25 223
Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU pdf 496,7 2021.08.25 224
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,5 2021.08.25 200
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 84,0 2021.08.25 211
Załącznik Nr 8 do SWZ - Formularz JEDZ doc 1027,0 2021.08.25 210
Załącznik nr 8a do SWZ -JEDZ-instrukcja-2021.01.20-1 pdf 1672,5 2021.08.25 205

Pobierz wszystkie dokumenty