Szczegóły ogłoszenia

SzW/6/2021

"Wykonanie systemu parkingowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 114,6 2021.06.11 326

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_Powiadomienie o zmianie SWZ-sig-sig pdf 642,4 2021.07.16 239
II_Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 70,4 2021.07.09 246
II_Zmodyfikowany załącznik Nr 4 do SWZ - PPU pdf 356,7 2021.07.16 212
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia-1-sig-sig pdf 638,5 2021.07.22 216
Informacja o wizji lokalnej-sig pdf 300,9 2021.06.28 231
Informacja z otwarcia-sig-sig pdf 643,9 2021.07.22 243
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20-1 pdf 1672,5 2021.06.11 280
Powiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty strona (3)-si pdf 413,2 2021.10.06 160
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-strona-sig pdf 435,0 2021.10.18 168
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 78,2 2021.06.18 251
SWZ pdf 1086,6 2021.06.11 316
Wyjaśnienie treści SWZ-sig-sig pdf 688,3 2021.07.08 257
Zalacznik Nr 1b SWZ zip 35119,8 2021.06.11 392
Załącznik nr 1a do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia pdf 596,7 2021.06.11 330
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 116,9 2021.06.11 258
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wykaz dostaw doc 86,5 2021.06.11 251
Załącznik Nr 4 do SWZ - PPU pdf 373,0 2021.06.11 262
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 78,5 2021.06.11 249
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 79,0 2021.06.11 248
Załącznik Nr 7 do SWZ - Formularz JEDZ doc 990,0 2021.06.11 258
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig-sig pdf 638,5 2021.07.09 266
Zmodyfikowana_SWZ-sig-sig pdf 723,7 2021.07.09 261
Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia docx 79,2 2021.07.08 251
Zmodyfikowany załącznik Nr 1b do SWZ zip 44970,5 2021.07.08 392
Zmodyfikowany załącznik Nr 4 do SWZ - PPU pdf 357,1 2021.07.08 243

Pobierz wszystkie dokumenty