Szczegóły ogłoszenia

SzW/4/2021

"Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu-sig-sig pdf 610,0 2021.04.19 270

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji-sig-sig pdf 500,6 2021.06.05 151
II_Wyjaśnienie treści SWZ-sig pdf 963,2 2021.06.11 146
II_Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig-sig pdf 639,7 2021.06.05 125
II_Zmodyfikowana_SWZ-sig-sig pdf 756,0 2021.06.05 151
Informacja dotyczaca przeznaczenia kwoty na sfinansowanie zamówienia-sig-sig pdf 1158,1 2021.06.18 138
Informacja z otwarcia ofert -sig-sig pdf 1153,6 2021.06.18 145
Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.-sig-sig pdf 507,8 2021.05.19 158
SWZ-sig-sig pdf 755,7 2021.04.19 239
Wyjaśnienie treści SWZ-sig (5)-sig pdf 805,7 2021.05.19 162
Zalacznik Nr 1a do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa multimedió doc 213,5 2021.04.19 214
Zalacznik Nr 1b do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa komputerów doc 377,5 2021.04.19 264
Zalacznik Nr 1c do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa drukarek docx 95,7 2021.04.19 182
Zalacznik Nr 1d do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa drukarek w doc 186,0 2021.04.19 183
Zalacznik Nr 1e do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH- Dostawa telewizorów doc 314,5 2021.04.19 215
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 91,7 2021.04.19 213
Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 50,3 2021.04.19 215
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.04.19 185
Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU pdf 378,3 2021.04.19 207
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,0 2021.04.19 209
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 83,5 2021.04.19 192
Załącznik Nr 8 do SWZ - Formularz JEDZ doc 989,0 2021.04.19 160
Załącznik-nr-8a-do-SWZ-JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2021.04.19 162
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig (3)-sig pdf 654,7 2021.05.19 175
Zmodyfikowana_SWZ pdf 1672,5 2021.05.19 178
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1a do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dost doc 211,5 2021.05.19 130
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1c do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dos docx 93,4 2021.05.19 131
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1d do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dost doc 183,0 2021.05.19 119
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1e do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH- Dosta doc 309,0 2021.05.19 130
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU-1 pdf 451,3 2021.05.19 147

Pobierz wszystkie dokumenty