Szczegóły ogłoszenia

SzW/4/2021

"Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu-sig-sig pdf 610,0 2021.04.19 338

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji-sig-sig pdf 500,6 2021.06.05 197
II_Wyjaśnienie treści SWZ-sig pdf 963,2 2021.06.11 197
II_Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig-sig pdf 639,7 2021.06.05 178
II_Zmodyfikowana_SWZ-sig-sig pdf 756,0 2021.06.05 221
Informacja dotyczaca przeznaczenia kwoty na sfinansowanie zamówienia-sig-sig pdf 1158,1 2021.06.18 189
Informacja z otwarcia ofert -sig-sig pdf 1153,6 2021.06.18 205
Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.-sig-sig pdf 507,8 2021.05.19 212
SWZ-sig-sig pdf 755,7 2021.04.19 292
Wyjaśnienie treści SWZ-sig (5)-sig pdf 805,7 2021.05.19 215
Zalacznik Nr 1a do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa multimedió doc 213,5 2021.04.19 269
Zalacznik Nr 1b do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa komputerów doc 377,5 2021.04.19 318
Zalacznik Nr 1c do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa drukarek docx 95,7 2021.04.19 236
Zalacznik Nr 1d do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dostawa drukarek w doc 186,0 2021.04.19 235
Zalacznik Nr 1e do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH- Dostawa telewizorów doc 314,5 2021.04.19 266
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 91,7 2021.04.19 269
Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 50,3 2021.04.19 267
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.04.19 237
Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU pdf 378,3 2021.04.19 263
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,0 2021.04.19 264
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 83,5 2021.04.19 244
Załącznik Nr 8 do SWZ - Formularz JEDZ doc 989,0 2021.04.19 222
Załącznik-nr-8a-do-SWZ-JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2021.04.19 224
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig (3)-sig pdf 654,7 2021.05.19 232
Zmodyfikowana_SWZ pdf 1672,5 2021.05.19 233
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1a do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dost doc 211,5 2021.05.19 180
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1c do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dos docx 93,4 2021.05.19 186
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1d do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH - Dost doc 183,0 2021.05.19 172
Zmodyfikowany_Zalacznik Nr 1e do SWZ - ARKUSZ_PARAMETROW_TECHNICZNYCH- Dosta doc 309,0 2021.05.19 183
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 5 do SWZ - PPU-1 pdf 451,3 2021.05.19 198

Pobierz wszystkie dokumenty