Szczegóły ogłoszenia

SzW/3/2021

"Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-sig pdf 341,0 2021.03.22 298

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig (3)-sig pdf 627,0 2021.09.30 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2a - Projekt Wnętrzny - cz.1 zip 9713,9 2021.03.22 257
2a - Projekt Wnętrzny - cz.2 zip 9273,5 2021.03.22 225
2a - Projekt Wnętrzny - cz.3 zip 8642,0 2021.03.22 221
2a - Projekt Wnętrzny - cz.4 zip 9507,9 2021.03.22 233
2a - Projekt Wnętrzny - cz.5 zip 9613,8 2021.03.22 245
2a - Projekt Wnętrzny - cz.6 zip 6856,8 2021.03.22 228
2b - Technologia - cz.1 zip 5725,3 2021.03.22 211
2b - Technologia - cz.2 - RZUT PARTERU Z ARANŻACJĄ zip 6348,2 2021.03.22 238
2b - Technologia - cz.3 - RZUT POZIOM +1 Z ARANŻACJĄ zip 6294,6 2021.03.22 221
2b - Technologia - cz.4 - RZUT POZIOM +2 Z ARANŻACJĄ zip 6411,0 2021.03.22 217
2b - Technologia - cz.5 - RZUT POZIOM +3 Z ARANŻACJĄ zip 6256,5 2021.03.22 206
2b - Technologia - cz.6 - RZUT POZIOM +4 Z ARANŻACJĄ zip 5778,4 2021.03.22 224
2b - Technologia - cz.7 - RZUT POZIOM +5 Z ARANŻACJĄ zip 5575,2 2021.03.22 237
2c- Architektura - cz.1 - RZUT POZIOM -1 zip 6628,4 2021.03.22 220
2c- Architektura - cz.2 - RZUT PARTERU zip 10138,5 2021.03.22 214
2c- Architektura - cz.3 - RZUT POZIOM +1 zip 8341,4 2021.03.22 216
2c- Architektura - cz.4 - RZUT POZIOM +2 zip 8224,4 2021.03.22 223
2c- Architektura - cz.5 - RZUT POZIOM +3 zip 8383,6 2021.03.22 235
2c- Architektura - cz.6 - RZUT POZIOM +4 zip 7916,1 2021.03.22 273
2c- Architektura - cz.7 - RZUT POZIOM +5 zip 7792,2 2021.03.22 257
III_Zmodyfikowany_Załącznik_Nr_1_do_SWZ_-_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA_1A docx 125,1 2021.04.29 218
II_Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji-sig-sig pdf 499,9 2021.04.29 185
II_Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig-sig pdf 648,4 2021.04.29 198
II_Zmodyfikowana_SWZ-sig-sig pdf 811,5 2021.04.29 226
II_Zmodyfikowany_Załącznik Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_1A docx 121,7 2021.04.22 200
II_Zmodyfikowany_Załącznik Nr 4 do SIWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 53,0 2021.04.22 183
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig-sig pdf 654,1 2021.05.07 220
Informacja z otwarcia-sig-sig pdf 645,3 2021.05.07 263
Powiadomienie o zmianie SWZ-sig-sig pdf 652,7 2021.04.22 195
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 92,9 2021.04.15 204
SWZ (3)-sig pdf 547,9 2021.03.22 304
Wyjaśnienie treści SWZ-sig (3)-sig pdf 682,0 2021.04.15 241
Załącznik Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_1A pdf 865,9 2021.03.22 349
Załącznik Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_1B pdf 590,3 2021.03.22 295
Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz-ofertowy docx 92,2 2021.03.22 260
Załącznik Nr 4 do SIWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 52,7 2021.03.22 240
Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.03.22 213
Załącznik Nr 6 do SWZ - PPU pdf 387,3 2021.03.22 251
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,5 2021.03.22 215
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 83,5 2021.03.22 220
Załącznik Nr 9 do SWZ - Formularz JEDZ doc 993,5 2021.03.22 230
Załącznik-nr-9a-do-SWZ-JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2021.03.22 221
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig (3)-sig pdf 651,4 2021.04.15 201
Zmodyfikowana_SWZ-sig-sig pdf 820,3 2021.04.15 282
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_1A docx 122,2 2021.04.15 191
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_1B docx 90,0 2021.04.15 216
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 4 do SIWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 52,9 2021.04.15 236

Pobierz wszystkie dokumenty