Szczegóły ogłoszenia

SzW/2/2021

"Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu-sig pdf 352,2 2021.03.05 411

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2a - Projekt Wnętrzny - cz.1 zip 9713,9 2021.03.05 392
2a - Projekt Wnętrzny - cz.2 zip 9273,5 2021.03.05 379
2a - Projekt Wnętrzny - cz.3 zip 8642,0 2021.03.05 394
2a - Projekt Wnętrzny - cz.4 zip 9507,9 2021.03.05 365
2a - Projekt Wnętrzny - cz.5 zip 9613,8 2021.03.05 384
2a - Projekt Wnętrzny - cz.6 zip 6856,8 2021.03.05 369
2b - Technologia - cz.1 zip 5725,3 2021.03.05 383
2b - Technologia - cz.2 - RZUT PARTERU Z ARANŻACJĄ zip 6348,2 2021.03.05 398
2b - Technologia - cz.3 - RZUT POZIOM +1 Z ARANŻACJĄ zip 6294,6 2021.03.05 371
2b - Technologia - cz.4 - RZUT POZIOM +2 Z ARANŻACJĄ zip 6411,0 2021.03.05 353
2b - Technologia - cz.5 - RZUT POZIOM +3 Z ARANŻACJĄ zip 6256,5 2021.03.05 359
2b - Technologia - cz.6 - RZUT POZIOM +4 Z ARANŻACJĄ zip 5778,4 2021.03.05 390
2b - Technologia - cz.7 - RZUT POZIOM +5 Z ARANŻACJĄ zip 5575,2 2021.03.05 362
2c- Architektura - cz.1 - RZUT POZIOM -1 zip 6628,4 2021.03.05 381
2c- Architektura - cz.2 - RZUT PARTERU zip 10138,5 2021.03.05 377
2c- Architektura - cz.3 - RZUT POZIOM +1 zip 8341,4 2021.03.05 383
2c- Architektura - cz.4 - RZUT POZIOM +2 zip 8224,4 2021.03.05 376
2c- Architektura - cz.5 - RZUT POZIOM +3 zip 8383,6 2021.03.05 368
2c- Architektura - cz.6 - RZUT POZIOM +4 zip 7916,1 2021.03.05 357
2c- Architektura - cz.7 - RZUT POZIOM +5 zip 7792,2 2021.03.05 361
III_Wyjaśnienie treści SWZ-sig-sig pdf 659,2 2021.04.14 301
III_Zmodyfikowany-Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 2789,9 2021.04.15 431
II_Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 71,8 2021.04.14 328
II_Wyjaśnienie treści SWZ-sig pdf 428,3 2021.04.08 338
II_Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig-sig pdf 650,9 2021.04.14 293
II_Zmodyfikowana SWZ-sig-sig pdf 850,8 2021.04.14 369
II_Zmodyfikowany-Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 2780,5 2021.04.14 320
II_Zmodyfikowany-Załącznik Nr 1b SWZ- Opis przedmiotu zamówienia xlsx 35,4 2021.04.14 307
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig-sig pdf 644,7 2021.04.21 368
Informacja z otwarcia ofert-sig-sig pdf 654,8 2021.04.22 385
IV_Wyjaśnienie treści SWZ-sig-sig pdf 671,8 2021.04.19 287
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II sig pdf 411,8 2021.10.07 215
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig-sig pdf 643,2 2021.07.16 214
Sprostowanie modyfikacji z dnia 13.04.2021-sig pdf 429,1 2021.04.15 298
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 92,7 2021.03.30 297
SWZ-sig pdf 9839,0 2021.03.05 425
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszje oferty oraz odrzucenia ofe pdf 606,4 2021.10.05 206
Wyjaśnienie treści SWZ-sig-sig pdf 716,1 2021.03.30 303
Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf 1731,1 2021.03.05 433
Załącznik Nr 1b SWZ- Opis przedmiotu zamówienia pdf 134,1 2021.03.05 401
Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz-ofertowy docx 92,0 2021.03.05 313
Załącznik Nr 4 do SWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 71,0 2021.03.05 337
Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw doc 91,5 2021.03.05 325
Załącznik Nr 6 do SWZ - PPU pdf 378,5 2021.03.05 384
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 82,5 2021.03.05 306
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 83,5 2021.03.05 319
Załącznik Nr 9 do SWZ - Formularz JEDZ doc 994,5 2021.03.05 328
Załącznik-nr-9a-do-SWZ-JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2021.03.05 304
Zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig-sig pdf 651,6 2021.03.30 275
Zmodyfikowana SWZ-sig-sig pdf 852,3 2021.03.30 245
Zmodyfikowany-Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 2782,9 2021.03.30 266
Zmodyfikowany-Załącznik Nr 1b SWZ- Opis przedmiotu zamówienia xlsx 35,3 2021.03.30 253
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 4 do SWZ-Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 72,2 2021.03.30 189

Pobierz wszystkie dokumenty