Szczegóły ogłoszenia

SzW/1/2021

"Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 18 01 01*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08, 16 05 06*, 16 05 09, 15 02 03, 08 03 18 i 16 06 04 dla grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,4 2021.01.18 383

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ-sig pdf 475,2 2021.02.12 277

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II-Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 86,2 2021.01.18 300
III_Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ-sig-sig pdf 667,8 2021.03.02 258
III_Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 77,5 2021.02.17 268
III_Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SWZ - Miejsce, termin, częstotliwość ora xlsx 14,1 2021.03.02 237
II_Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ oraz przedłużenie TSO-sig pdf 458,3 2021.02.17 270
II_zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig pdf 460,6 2021.02.19 262
II_Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SWZ - Miejsce, termin, częstotliwość oraz xlsx 14,1 2021.02.19 244
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig pdf 399,2 2021.03.15 239
Informacja z otwarcia-sig-sig pdf 631,1 2021.03.15 258
IV_Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 77,5 2021.02.19 259
I_Zmodyfikowany Załącznik Nr 4 do SWZ- daty obowiazywania umów xlsx 10,8 2021.02.19 246
I_Zmodyfikowany_Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz cenowy xlsx 23,7 2021.02.19 241
Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 85,0 2021.01.18 320
SWZ pdf 9358,6 2021.01.18 382
V_Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 76,6 2021.02.19 270
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 69,9 2021.01.18 333
Załącznik Nr 2 do SWZ - Miejsce, termin, częstotliwość oraz zasady odbiorów xlsx 14,6 2021.01.18 291
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy xlsx 44,3 2021.01.18 346
Załącznik Nr 4 do SWZ- daty obowiazywania umów xlsx 10,7 2021.01.18 327
Załącznik Nr 5 do SWZ-wzór umowy pdf 252,1 2021.01.18 403
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustaw doc 36,0 2021.01.18 343
Załącznik Nr 7 do SIWZ - JEDZ docx 69,4 2021.01.18 278
ZMODYFIKOWANA_SWZ-sig pdf 476,5 2021.02.19 267
Zmodyfikowany załącznik Nr 5 do SWZ-wzór umowy doc 152,5 2021.02.12 274
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 2 do SWZ - Odbiór i lokalizacja oraz zasady ich o xlsx 13,9 2021.02.12 258
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz cenowy xlsx 30,5 2021.02.12 308

Pobierz wszystkie dokumenty