Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/73/2020

"Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2020.12.28 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona doc 716,6 2020.12.28 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 formularz oferty doc 100,0 2020.12.28 57
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.12.28 39
zal 3 wzor umowy doc 113,0 2020.12.28 49
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2020.12.28 37
zal 5 opis przedmiotu zamówienia doc 173,0 2020.12.28 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 688,5 2021.01.08 65

Pobierz wszystkie dokumenty