Szczegóły ogłoszenia

KA-2/118/2020

"Remont pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule zaprojektuj i wykonaj."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,3 2020.12.22 264

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,6 2020.12.22 204

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) zip 56676,3 2020.12.22 356
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) bez uszkodzonych plików zip 56676,3 2021.01.04 358
ad2_rzut wentylacja pdf 305,0 2021.01.14 237
ad9_EKSPERTYZA BUDYNEK CEBEA - wyciąg pdf 1078,1 2021.01.14 246
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,1 2020.12.22 233
Formularz ofertowy doc 29,9 2020.12.22 232
korekta-t.1.~przedmiar - remont pom.160 w budynku C_new pdf 322,5 2021.01.28 224
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2020.12.22 226
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 22,6 2020.12.22 241
Wykaz osób doc 37,0 2020.12.22 253
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.12.22 254
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy doc 272,5 2020.12.22 244
zmieniony formularz oferty-załącznik nr 2 do SIWZ docx 31,5 2021.02.17 171
zmieniony projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ doc 626,5 2021.02.17 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2020.12.22 245

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Korekta przedmiaru doc 18,8 2021.01.28 253
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 23,8 2021.02.17 170

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,6 2021.01.14 239
Wyjaśnienie treści SIWZ z 25.01.2021 r. doc 21,0 2021.01.25 217
Wyjaśnienie treści SIWZ 08.02.2021. doc 21,1 2021.02.08 194
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.01.2021. doc 23,0 2021.01.21 210
Wyjaśnienie treści SIWZ 25.01.2021. doc 23,1 2021.01.25 218

Pobierz wszystkie dokumenty