Szczegóły ogłoszenia

XIV.263.10.2020

"Bieżąca obsługa prawna Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania."

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 194,0 2020.12.14 333

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 1 docx 26,4 2020.12.14 313
Załącznik nr 4a do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 1 docx 36,0 2020.12.14 311
Załącznik nr 4b do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 2 docx 34,5 2020.12.14 299
Załącznik nr 4c do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 3 docx 32,6 2020.12.14 293
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 21,3 2020.12.14 308
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Opis Przedmiotu zamówienia Część 1 2 3 docx 23,5 2020.12.14 306
Załącznik_nr_1a_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_usług_Część_1 docx 23,7 2020.12.14 321
Załącznik_nr_1b_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_osób_Część_1 docx 22,9 2020.12.14 295
Załącznik_nr_1c_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_osób_-_doświadczenie_Część_1 docx 24,0 2020.12.14 307
Załącznik_nr_2a_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_usług_Część_2 docx 23,7 2020.12.14 294
Załącznik_nr_2b_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_osób_Część_2 docx 23,0 2020.12.14 296
Załącznik_nr_2c_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_osób_-_doświadczenie_Część_2 docx 24,1 2020.12.14 294
Załącznik_nr_2_do_Ogłoszenia_-_Formularz_Oferta_Część_2 docx 25,2 2020.12.14 313
Załącznik_nr_3a_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_usług_Część_3 docx 23,6 2020.12.14 287
Załącznik_nr_3b_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_osób_Część_3 docx 22,9 2020.12.14 288
Załącznik_nr_3c_do_Ogłoszenia_-_Wykaz_osób_-_doświadczenie_Część_3 docx 24,0 2020.12.14 289
Załącznik_nr_3_do_Ogłoszenia_-_Formularz_Oferta_Część_3 docx 25,4 2020.12.14 291

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu docx 32,7 2020.12.16 300
Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.12.2020 docx 31,3 2020.12.21 285

Pobierz wszystkie dokumenty