Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/65/2020

"Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,5 2020.11.26 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 726,9 2020.11.26 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzór oferty doc 70,0 2020.11.26 26
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.do docx 30,0 2020.11.26 23
zal 3 wzór umowy Część 1 (po zmianie) doc 100,0 2020.11.26 27
zal 3 wzór umowy Część 2 doc 60,0 2020.11.26 24
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2020.11.26 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 69,3 2020.12.02 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2020.12.07 24

Pobierz wszystkie dokumenty