Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.6.2020

"Stworzenie infrastruktury rekreacyjno - sportowej w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 60,1 2020.11.20 223

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 282,6 2020.12.02 214
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 205,1 2020.12.07 223

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 79,6 2020.11.20 247

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 pdf 239,7 2020.12.02 234
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 pdf 235,3 2020.12.07 203

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 pdf 465,0 2020.11.25 273
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 pdf 211,0 2020.12.04 237
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 pdf 338,2 2020.12.04 238
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 pdf 335,2 2020.12.07 216
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 pdf 790,4 2020.12.07 236
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 pdf 712,9 2020.12.09 214
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 pdf 374,5 2020.12.09 227
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 pdf 421,5 2020.12.10 210

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 577,7 2020.12.17 230
Opis techniczny-Stolik do piaskownicy pdf 180,1 2020.12.09 194
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 pdf 156,8 2020.12.07 225
szkic odwodnienia liniowego pdf 1223,3 2020.12.07 232
Wizualizacja_Ławka wokół studni pdf 99,7 2020.12.09 208
Zaktualizowany Przedmiar robót - Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjneg pdf 261,0 2020.12.07 230

Pobierz wszystkie dokumenty