Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/59/2020

"Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych w roku 2021"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS217-531787-pl pdf 120,9 2020.11.06 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 86,9 2020.11.06 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzór oferty doc 66,5 2020.11.06 117
zal 2 oświadczenie JEDZ doc 261,0 2020.11.06 100
zal 3 wzór umowy doc 140,0 2020.11.06 104
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.11.06 84
zal 5,5a,5b,5c opis przedmiotu zamówienia zip 17663,6 2020.11.06 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.11.06 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 688,6 2020.12.09 88

Pobierz wszystkie dokumenty