Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.5.2020

"Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska "

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 430,1 2020.10.30 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,1 2020.10.30 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 24,0 2020.10.30 61
formularz oferty doc 83,0 2020.10.30 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 77,5 2020.10.30 52
projekt umowy pdf 431,9 2020.10.30 57
Wykaz dróg gminnych do odśnieżania 2020-2021 pdf 1016,2 2020.10.30 140
wykazu sprzętu docx 30,7 2020.10.30 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 20,9 2020.10.30 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 19,5 2020.11.09 54

Pobierz wszystkie dokumenty