Szczegóły ogłoszenia

SzW/5/2020

" Zakup energii elektrycznej dla 6. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 2016,2 2020.10.07 183

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz o zmianie SIWZ pdf 588,2 2020.11.10 116
II_Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 80,0 2020.11.10 110
II_Zmodyfikowana_SIWZ pdf 8881,1 2020.11.10 117
II_Zmodyfikowany-Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy docx 69,6 2020.11.10 103
II_Zmodyfikowany-Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzor_umowy doc 127,5 2020.11.10 106
II_Zmodyfikowany_Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy (01.10.20); xlsx 19,8 2020.11.10 101
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 311,5 2020.11.26 122
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 960,7 2020.11.03 117
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz o zmianie SIWZ pdf 424,0 2020.11.09 107
Powiadomienie o zmianie SIWZ pdf 217,7 2020.10.23 132
SIWZ pdf 705,3 2020.10.07 181
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 79,0 2020.11.09 105
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis_przedmiotu_zamówienia E_6 (01.10.20) xlsx 24,2 2020.10.07 180
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy docx 69,3 2020.10.07 160
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy (01.10.20) xlsx 19,2 2020.10.07 149
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzor_umowy pdf 251,1 2020.10.07 174
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależno doc 34,0 2020.10.07 142
Załącznik Nr 6 do SIWZ - JEDZ docx 69,2 2020.10.07 141
Załącznik-nr-6a-do-SIWZ-JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2020.10.07 139
Zmodyfikowana_SIWZ pdf 2678,8 2020.11.09 109
Zmodyfikowany-Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy docx 69,5 2020.11.09 100
Zmodyfikowany-Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzor_umowy pdf 259,6 2020.10.23 138
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis_przedmiotu_zamówienia E_6 (01.10 xlsx 23,3 2020.11.10 93
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy xlsx 20,3 2020.10.23 131

Pobierz wszystkie dokumenty