Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/48/2020

"Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 226,3 2020.09.17 53

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 250,4 2020.10.14 47
Unieważnienie Część 3 pdf 226,4 2020.10.14 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - procedura uproszczona (pakiety) doc 95,1 2020.09.17 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,9 2020.09.17 31
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.09.17 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia 1-6 pdf 302,5 2020.09.21 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 171,4 2020.09.25 51
Zal 1 Formularz oferty xls 116,5 2020.09.17 53
zal 1a opis przedmiot zamówienia dla Częśći 1 xlsx 52,8 2020.09.17 86
zal 3 wzór umowy docx 60,8 2020.09.17 34

Pobierz wszystkie dokumenty