Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.4.2020

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik."

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS168-407421-pl pdf 114,1 2020.08.31 289

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,3 2020.08.31 203

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.08.31 225
Formularz oferty doc 70,0 2020.08.31 251
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 183,5 2020.08.31 233
Projekt umowy_ pdf 513,0 2020.08.31 261
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 437,0 2020.08.31 265
Wykaz usług doc 36,0 2020.08.31 243
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,2 2020.08.31 246

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2020.10.02 256

Pobierz wszystkie dokumenty