Szczegóły ogłoszenia

30/2020/VIII

"Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. Budowa ciepłowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcję dwóch otworów geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego otworu Skierniewice GT-3 oraz wpięcie nowej ciepłowni geotermalnej w sieć cieplną Energetyki Cieplnej."

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4639,2 2020.08.31 330

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ inżynier kontraktu pdf 16815,5 2020.08.31 210

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,1 2020.08.31 286
zalaczniki_do_PFU zip 54320,5 2020.08.31 381
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy docx 20,4 2020.08.31 266
Załącznik Nr 10 do umowy_ RODO docx 113,7 2020.08.31 303
Załącznik Nr 3 Wykaz usług docx 16,3 2020.08.31 285
Załącznik Nr 4 Wykaz osób docx 15,8 2020.08.31 288
Załącznik Nr 5 Instrukcja docx 22,5 2020.08.31 295
Załącznik Nr 6 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitalowej docx 15,1 2020.08.31 284
Załącznik Nr 7 PFU pdf 3103,4 2020.08.31 293
Załącznik Nr 8 Wzór Umowy pdf 1029,0 2020.08.31 319
Załącznik nr 9 Wzór zobowiazania podmiotu trzeciego docx 21,2 2020.08.31 285

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Unieważnienie postępowania pdf 398,4 2020.09.03 306

Pobierz wszystkie dokumenty