Szczegóły ogłoszenia

88/2020

"Dostawy sukcesywne bielizny pościelowej, ubrań i obuwia BHP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 410,9 2020.07.30 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 74,3 2020.07.30 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.30 13
Formularz oferty xls 109,0 2020.07.30 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.07.30 16
Projekt umowy doc 825,5 2020.07.30 13
Wykaz dostaw docx 17,9 2020.07.30 19
Załącznik do SIWZ(wzór) xlsx 26,7 2020.07.30 45
Załącznik nr 4 - logo szpitala do zadania nr 1 doc 278,0 2020.07.30 12
Załącznik nr 5 - logo szpitala zadanie nr 7 doc 278,0 2020.07.30 14
Załącznik nr 6 - OZNAKOWANIE BIELIZNY SZPITALNEJ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH doc 29,5 2020.07.30 12

Pobierz wszystkie dokumenty