Szczegóły ogłoszenia

80/2020

"Dostawa zestawów komputerowych i drukarek dla inwestycji budowa kompleksu Polikliniki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,5 2020.07.28 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,8 2020.07.28 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.28 11
Formularz cenowy - zadanie 1 xlsx 11,4 2020.07.28 35
Formularz cenowy - zadanie 2 xlsx 11,3 2020.07.28 32
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 11,0 2020.07.28 26
Formularz cenowy - zadanie 4 xlsx 11,4 2020.07.28 31
Formularz oferty xlsx 17,9 2020.07.28 15
Ilościowy protokół odbioru docx 19,2 2020.07.28 11
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,2 2020.07.28 13
projekt umowy docx 533,8 2020.07.28 11
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2020.07.28 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.07.28 10

Pobierz wszystkie dokumenty