Szczegóły ogłoszenia

77/2020

"dostawy sukcesywne leku ocrelizumabum"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 171,4 2020.07.22 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,2 2020.07.22 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.07.22 13
formularz cenowy xlsx 12,2 2020.07.22 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.07.22 13
projekt umowy doc 1135,5 2020.07.22 14
Wykaz dostaw doc 33,5 2020.07.22 13
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 39,0 2020.07.22 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.07.22 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 19,9 2020.07.23 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2020.07.30 9

Pobierz wszystkie dokumenty