Szczegóły ogłoszenia

85/2020

"Dostawa aparatu przyłóżkowego RTG akumulatorowego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 26,1 2020.07.21 16

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,8 2020.07.29 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 87,1 2020.07.21 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.21 8
Formularz oferty xlsx 19,0 2020.07.21 8
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,3 2020.07.21 7
popr projekt_umowy 85 docx 537,9 2020.07.24 4
PR18_P05_F03_W3_LISTA_UCZESTNICTWA doc 65,5 2020.07.21 7
Projekt umowy - dotyczy zadania 1 KK docx 535,9 2020.07.21 12
Protokół__przyjęcia_sprzętu doc 55,0 2020.07.21 6
Specyfikacja Techniczna ap. przyłóżkowego RTGakumulatorowego docx 57,4 2020.07.21 14
Wykaz dostaw lub usług doc 19,9 2020.07.21 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.07.21 7

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2020.07.24 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 36,5 2020.07.28 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2020.08.04 5

Pobierz wszystkie dokumenty