Szczegóły ogłoszenia

82/2020

"Dostawa aparatu do izolacji magnetycznej materiału genetycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 29,1 2020.07.20 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 90,3 2020.07.20 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.07.20 7
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,1 2020.07.20 7
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,0 2020.07.20 9
PR18_P05_F03_W3_LISTA_UCZESTNICTWA doc 65,5 2020.07.20 9
projekt_umowy zad 1 docx 538,4 2020.07.20 8
Protokół__przyjęcia_sprzętu doc 54,5 2020.07.20 8
Specyfikacja Techniczna Aparat do izolacji magnetycznej docx 41,6 2020.07.20 19
umowa_projekt zad 2 i 3 doc 1137,0 2020.07.20 7
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2020.07.20 12
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2020.07.20 9
Wzór oferty na dostawy doc 30,4 2020.07.20 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,9 2020.07.24 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.07.31 1

Pobierz wszystkie dokumenty