Szczegóły ogłoszenia

84/2020

"Dostawa aparatu do echokardiografii ultrasonograficznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,4 2020.07.20 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,5 2020.07.20 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.20 9
Formularz oferty xlsx 18,4 2020.07.20 11
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2020.07.20 8
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA docx 22,5 2020.07.20 10
projekt umowy docx 537,9 2020.07.20 12
Protokół przyjęcia sprzętu docx 20,6 2020.07.20 10
Specyfikacja techniczna docx 39,4 2020.07.20 21
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2020.07.20 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.07.20 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2020.07.31 4

Pobierz wszystkie dokumenty