Szczegóły ogłoszenia

76/2020

"Dostawy sukcesywne wyrobów jednorazowych i płynów do terapii ciągłej nerkozastępczej dla potrzeb OIOM-u na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 187,4 2020.07.20 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,0 2020.07.20 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.07.20 7
Formularz cenowy xlsx 13,7 2020.07.20 49
Formularz oferty xlsx 14,0 2020.07.20 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2020.07.20 7
umowa projekt - dotyczy zadania 1 docx 539,8 2020.07.20 12
umowa projekt - dotyczy zadania 2 docx 539,6 2020.07.20 8
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2020.07.20 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.07.20 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.07.28 6

Pobierz wszystkie dokumenty