Szczegóły ogłoszenia

83/2020

"dostawa systemu do pozaustrojowej wymiany gazów ECCO2R/ECMO"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,2 2020.07.17 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,3 2020.07.17 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.07.17 7
Formularz oferty xls 40,5 2020.07.17 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2020.07.17 7
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 65,5 2020.07.17 11
projekt umowy docx 537,9 2020.07.17 10
Protokół przyjęcia sprzętu doc 54,5 2020.07.17 9
Specyfikacja techniczna ECMO docx 32,5 2020.07.17 18
Wykaz dostaw doc 33,5 2020.07.17 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.07.17 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2020.07.31 9

Pobierz wszystkie dokumenty