Szczegóły ogłoszenia

79/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku i materiały szewne"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 415,6 2020.07.16 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,1 2020.07.16 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.07.16 22
formularz cenowy zadanie 1-3 xls 35,0 2020.07.16 99
formularz cenowy zadanie 15 xlsx 11,1 2020.07.16 89
formularz cenowy zadanie 4-6 xls 38,5 2020.07.16 84
formularz cenowy zadanie 7-14 xls 37,0 2020.07.16 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.07.16 23
projekt umowy doc 1133,5 2020.07.16 20
projekt umowy przechowania doc 1088,5 2020.07.16 18
Wykaz dostaw doc 33,5 2020.07.16 20
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 46,5 2020.07.16 28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.07.16 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 30,0 2020.07.21 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2020.07.24 21

Pobierz wszystkie dokumenty