Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.3.2020

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 406,1 2020.07.16 262

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,2 2020.07.16 231

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 23,7 2020.07.16 232
Formularz oferty doc 68,0 2020.07.16 244
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 81,5 2020.07.16 244
Program Funkcjonalno - Użytkowy pdf 10192,0 2020.07.16 253
Projekt umowy pdf 494,9 2020.07.16 245
wykaz osób doc 45,0 2020.07.16 246
wykaz_robot_budowlanych doc 37,0 2020.07.16 254
Załącznik graficzny zip 5767,2 2020.07.16 252
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 21,0 2020.07.16 227

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 347,0 2020.07.31 252
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 343,9 2020.07.24 251

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2020.08.04 254

Pobierz wszystkie dokumenty